Všetky poistenia

Poistenie pre spoločnosti
 • Poistenie majetku
 • Poistenie zodpovednosti štatutárnych zástupcov a dozorných orgánov spoločnosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Poistenie strojov a elektroniky
 • Stavebné (CAR) a montážne (EAR) poistenie
 • Poistenie zodpovednosti dopravcu a zasielateľa
 • Poistenie enviromentálnych rizík
 • Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vadným výrobkom a stiahnutie výrobku z trhu
 • Poistenie zásielok pri preprave – CARGO poistenie
 • Poistenie pohľadávok
 • Poistenie kontaminácie a stiahnutie výrobku z trhu
 • Zamestnanecké programy
 • Ďalšie druhy poistenia
Privátna klientela
 • Životné poistenie
 • Poistenie pre deti a mládež
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie závažných chorôb
 • Poistenie pre prípad straty príjmu počas pracovnej neschopnosti
 • Úverové poistenie
 • Kapitálové poistenie
 • Kolektívne poistenie
 • Kombinované poistenie
 • Cestovné poistenie (business alebo holiday)


V prípade záujmu, prosím vyplňte formulár a my sa Vám v čo najkratšom čase ozveme. Ďakujeme.Zavolať (+421 905 757 844)