Kontakty

asistentka
Mgr. Ivona Ševčíková
tel: 0915346990
email: asistent@sarpoistenie.sk

Naši finančný agenti:

Mgr. Alena Hornáčková
tel: 0907116650
email: hornackova.sar@gmail.com
hornackova@sarpoistenie.sk
reg. NBS 177222

Mgr. Monika Ali
tel: 0908663575
email: ali.monika.sar@gmail.com
ali@sarpoistenie.sk
reg. NBS 188527

Adriana Vlčková
tel: 0908847263
email: a.vlckova.sar@gmail.com
vlckova@sarpoistenie.sk
reg. NBS 213613

Mgr. Timotej Bulko
tel: 0948415756
email: bulko.sar@gmail.com
reg. NBS 271918