O nás

Spoločnosť S.A.R., s.r.o., fungujúca ako Samostatný Finančný Agent, poskytuje sprostredkovanie a poradenstvo v oblasti poisťovníctva. Svoju činnosť je oprávnená vykonávať na základe licencie NBS č.OPK-7300-1/2010. Stabilita spoločnosti je garantovaná poistením profesnej zodpovednosti v zmysle zákona.

Naša spoločnosť poskytuje komplexný, profesionálny servis vo všetkých oblastiach majetkového, zodpovednostného, finančného a životného poistenia (majetok, prerušenie prevádzky, stavebné a montážne poistenie, zodpovednosť dopravcu a zasielateľa, zodpovednosť štatutárnych a dozorných orgánov, stroje a elektronika, pohľadávky, cestovné poistenie, špeciálne riziká, …).

Náplňou našej práce je poskytovanie odborného poradenstva, dojednanie a správa poistenia, monitoring vývoja poistného na trhu a optimalizácia poistného pre nášho klienta, asistencia pri likvidácii poistných udalostí.

Prioritou našej spoločnosti je spokojnosť klienta, ktorému ponúkame individuálny a nadštandardný prístup, čoho výsledkom je kvalitné a optimálne poistné krytie za výhodných finančných podmienok.

S úctou kolektív S.A.R., s.r.o.