Poistenie majetku

Poistenie majetku je jedným z najzákladnejších druhov poistenia, jeho cieľom je ochrana majetku určeného k prevádzkovaniu podnikateľskej činnosti pred možnými finančnými stratami, ktoré vzniknú jeho poškodením alebo zničením.

Nezáväzná kalkulácia

označené údaje je povinné vyplniť