Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu

Vaša nezávazná objednávka bola úspešne odoslaná.

Podpísaním poistnej zmluvy sa SPOLUPRÁCA s vami nekončí - ZAČÍNA . Súčasťou služieb SAR poistenia sú nadštandardné služby už pri uzatváraní samotného poistenia, rovnako aj pri riešení vzniknutej poistnej udalosti.

Úlohou poistenia je chrániť vás, keď sa niečo stane. A keď sa to stane, SAR poistenie zabezpečí potrebnú pomoc klientom.

Poskytujeme bezplatný servis pre klientov SAR poistenia: pomoc v krízových situáciách (právnik, inžiniering, ...), komplexný a odborný servis v prípade poistnej udalosti, pomoc pri riešení nárokov na náhradu škody u poisťovne.